Het Tijdschrift voor Seksuologie is een wetenschappelijk kwartaalblad. Het staat open voor onderzoek, literatuuroverzichten en beschouwingen over hulpverlening, opleiding en onderwijs, vorming, voorlichting en preventie op het gebied van seksuologie.

Artikelen in het huidige nummer, 2016, jaargang 40, nr. 2

“Sexy selfies”: Over de rol van sociale media bij (zelf-)seksualisering onder jongeren, Annemarie van Oosten

In dit artikel wordt aan de hand van recente literatuur nagegaan in welke mate zelf-seksualisering door jongeren plaatsvindt in sociale media...
lees meer

Orgasmeconsistentie van lesbische en heteroseksuele vrouwen tijdens partnerseks: De rol van clitorale stimulatie, Bonne van Rees, Mark Spiering, Ellen Laan

In deze studie werd onderzocht of lesbische en heteroseksuele vrouwen verschillen in de kans op het krijgen van een orgasme tijdens partnerseks...
lees meer

Het verband tussen online pornografiegebruik, seksualiteit en zelfbeeld van jonge vrouwen: een pilotstudie, Tim van de Grift, Rieky Dikmans

Online pornografie kan op meerdere wijzen van invloed zijn op ‘offline’ seksualiteitseksualiteit. Vrouwen kijken online porno, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed op zelfbeeld en seksualiteit binnen deze groep...
lees meer

vervolg inhoudsopgave

Heteroseksuele seks en heteronormativiteit. Een kwalitatief sociologisch onderzoek naar seksuele interacties van man-vrouw koppels, Myra Bosman

Hoe beleven vrouwen en mannen seksualiteit? Hoe geven man-vrouw-koppels vorm en betekenis aan seks in hun samenzijn?...
lees meer

Gay and Straight Allianties op scholen: meer homotolerantie en een veiliger klimaat voor LHB-leerlingen?, Lucas Peeters, Daan Fettelaar, Ellen Verbakel

De afgelopen jaren neemt de prevalentie van en aandacht voor seksuele disfuncties onder jongeren steeds verder toe...
lees meer

Nieuws

- Partners van vrouwen met dyspareunie of vaginisme (Hester Pastoor)

Forum

- Een ‘sexual medicine’ blik op onderzoek naar de effectiviteit van psychologische behandelingen voor verminderd seksueel verlangen bij vrouwen. Kritiek of perspectief? (Stephanie Both)

Congresverslag

- Ongelooflijk genieten (Maud Lazaroms)

Literatuurbulletin

terug

“Sexy selfies”: Over de rol van sociale media bij (zelf-)seksualisering onder jongeren, Annemarie van Oosten

In dit artikel wordt aan de hand van recente literatuur nagegaan in welke mate zelf-seksualisering door jongeren plaatsvindt in sociale media. Seksualisering vindt plaats wanneer aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan: iemands waarde wordt slechts bepaald door zijn/haar seksuele aantrekkingskracht; en/of iemands fysieke aantrekkingskracht wordt beoordeeld aan de hand van ‘sexy zijn’; en/of iemand wordt seksueel geobjectificeerd (gezien als object voor het seksueel genot van een ander); en/of seksualiteit wordt op ongepaste wijze aan iemand opgelegd. Uit de bevindingen van recente studies blijkt dat het gebruik van sociale media gerelateerd is aan een preoccupatie met sexy en aantrekkelijk zijn, en dat sexy zelfpresentatie in sociale media zelfobjectificatie kan verhogen. Voor de aanwezigheid van de andere criteria van (zelf-)seksualisering in sociale media is vooralsnog geen bewijs. Op basis van deze bevindingen worden suggesties voor vervolgonderzoek gegeven, waaronder onderzoek naar de gevolgen van seksualisering in sociale media, als ook naar de unieke rol van sociale media vergeleken met traditionele media.

inhoudsopgave | volgende artikel

Orgasmeconsistentie van lesbische en heteroseksuele vrouwen tijdens partnerseks: De rol van clitorale stimulatie, Bonne van Rees, Mark Spiering, Ellen Laan

In deze studie werd onderzocht of lesbische en heteroseksuele vrouwen verschillen in de kans op het krijgen van een orgasme tijdens partnerseks, en of dat mogelijk zou samenhangen met verschillen in stimulatie van de glans clitoris. Orgasmeconsistentie werd gedefinieerd als de waarschijnlijkheid waarmee een orgasme optreedt tijdens seksuele activiteit. In een online vragenlijst konden deelneemsters aangeven hoe vaak hun partner verschillende seksuele handelingen (met glans clitorale of vaginale penetratieve stimulatie) bij hen deed en hoe vaak zij daarbij een orgasme kregen. Ook werd gekeken wat de rol was van vaginale en clitorale zelfstimulatie tijdens partnerseks.
Seksuele handelingen waarbij de glans clitoris door de partner werd gestimuleerd leidden vaker tot een orgasme dan penetratieve stimulatie van de vagina (door vingers, object of penis), ongeacht seksuele oriëntatie. Lesbische vrouwen vertoonden een grotere orgasmeconsistentie tijdens seksuele activiteit met een partner dan heteroseksuele vrouwen.lees meer

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Orgasmeconsistentie van lesbische en heteroseksuele vrouwen tijdens partnerseks: De rol van clitorale stimulatie, Bonne van Rees, Mark Spiering, Ellen Laan

Vervolg
Zij werden ook vaker clitoraal, en minder vaak vaginaal, gestimuleerd door hun partner dan heteroseksuele vrouwen. Zoals verwacht waren er geen verschillen in orgasmeconsistentie tussen lesbische en heteroseksuele vrouwen voor zelfstimulatie bij partnerseks. Voorts bleken lesbische vrouwen seksueel autonomer te zijn dan heteroseksuele vrouwen, en hing seksuele autonomie positief samen met orgasmeconsistentie. Daarnaast duurde een gemiddelde lesbische vrijpartij langer dan een gemiddelde heteroseksuele vrijpartij.
In dit onderzoek werd aangetoond dat lesbische vrouwen vaker klaarkomen tijdens partnerseks dan heteroseksuele vrouwen. Het type stimulatie en de frequentie daarvan tijdens partnerseks lijken deze verschillen in orgasmeconsistentie grotendeels te kunnen verklaren.

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Het verband tussen online pornografiegebruik, seksualiteit en zelfbeeld van jonge vrouwen: een pilotstudie, Tim van de Grift, Rieky Dikmans

Doel: Online pornografie kan op meerdere wijzen van invloed zijn op ‘offline’ seksualiteit. Vrouwen kijken online porno, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed op zelfbeeld en seksualiteit binnen deze groep. Het doel van dit onderzoek was om een eerste aanzet te geven om deze thema’s te onderzoeken.
Methodiek: In februari 2014 namen 53 vrouwelijke studenten deel aan dit pilotonderzoek. De zelfgeconstrueerde vragenlijst omvatte informatie over het pornogebruik, motivaties en gevoelens, en stellingen over de invloed van het porno kijken op zelfbeeld en seksualiteit.
Resultaten: De meerderheid van de vrouwen keek zelden online porno. De meest gerapporteerde motivaties om te kijken waren nieuwsgierigheid en opwinding, maar daarentegen werden ook gevoelens van schaamte, ongemak en afkeer werden gerapporteerd. Vrouwen rapporteerden dat online porno kijken leidde tot verhoogde zelfkritiek en toegenomen prestatiedruk. Dit was met name het geval bij vrouwen die vaker of samen met hun partner keken. lees meer

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Het verband tussen online pornografiegebruik, seksualiteit en zelfbeeld van jonge vrouwen: een pilotstudie, Tim van de Grift, Rieky Dikmans

Vervolg
Discussie: In de literatuur wordt gesteld dat beïnvloeding van seksualiteit bij vrouwen door pornografie wordt gemedieerd via onder andere het zelfbeeld en seksuele socialisatie. Voor beide paden werden indicaties gevonden in het huidige onderzoek. De beperkingen van het pilotonderzoek en het onderzoeksontwerp begrenzen echter sterke uitspraken over dit onderwerp.
Conclusie: Zelfbeeld en seksualiteit van vrouwen lijken samen te hangen met online pornografiegebruik. Het huidige onderzoek heeft als doel om dit onderwerp op de klinische en onderzoeksagenda te zetten.

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Heteroseksuele seks en heteronormativiteit. Een kwalitatief sociologisch onderzoek naar seksuele interacties van man-vrouw koppels, Myra Bosman

Hoe beleven vrouwen en mannen seksualiteit? Hoe geven man-vrouw-koppels1 vorm en betekenis aan seks in hun samenzijn? Deze onderzoeksvragen zijn onderdeel van mijn2 sociologisch promotieonderzoek, waarvoor circa 25 man-vrouw-koppels twee keer samen en vervolgens ieder een keer individueel worden geïnterviewd. Naast open vragen bestaan deze interviews uit discussieopdrachten, zoals het verdelen van kaartjes met seksuele termen en het beschrijven van lichamelijke interacties. Dit artikel heeft als doel inzicht te geven in de onderzoeksopzet en interviewmethoden, waarbij onderhandelingen over sociale normen en seksueel plezier tussen partners centraal staan. Het artikel bevat dan ook geen conclusies, wel worden voorbeelden gegeven om de gebruikte interviewmethoden toe te lichten. lees meer

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Gay and Straight Allianties op scholen: meer homotolerantie en een veiliger klimaat voor LHB-leerlingen?, Lucas Peeters, Daan Fettelaar, Ellen Verbakel

In deze studie worden de gevolgen van Gay and Straight Allianties (GSA) onderzocht voor de homotolerantie op Nederlandse middelbare scholen en voor de ervaren veiligheid van leerlingen met een lesbische, homoseksuele of biseksuele (LHB) oriëntatie. Hiertoe zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2012, een landelijk onderzoek waaraan ruim 8.500 leerlingen op 42 scholen hebben deelgenomen. In de analyses is gecontroleerd voor andere vormen van beleid rondom sociale veiligheid op scholen. De resultaten tonen aan dat leerlingen op scholen met een GSA toleranter zijn ten aanzien van homoseksualiteit dan leerlingen op scholen zonder GSA. Daarnaast blijken LHB-leerlingen op scholen met een GSA de schoolcultuur vaker als homovriendelijk in te schatten. Hiermee lijken GSA-initiatieven twee van hun drie doelen te bereiken. Er is geen bewijs gevonden dat GSA’s ook in hun derde doel slagen: dat LHB-leerlingen vaker op school uit de kast zouden durven komen.

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel